Privacy StatementDe website www.deboxx.nl wordt beheerd door De Boxx. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doet De Boxx met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan De Boxx jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan hierbij gaan om gegevens die je via formulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert De Boxx jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die met ingang van mei 2018 van kracht is. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door De Boxx beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De Boxx verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

* Het uitvoeren van overeenkomsten, ten aanzien van producten die via de webshop worden aangeboden;

* Om, in het kader van bovengenoemde overeenkomsten, het betalingsverkeer te kunnen afwikkelen en om contact met jou te kunnen leggen;

* Het kunnen aanbieden van waardevolle informatie met betrekking tot producten van De Boxx;

* Ter ondersteuning van producten die je van ons hebt afgenomen;

* Marketingdoeleinden en andere promotieactiviteiten (zoals het versturen van een nieuwsbrief), als je hiervoor toestemming hebt verleend;

* Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De statistieken zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep van De Boxx, zodat nieuwe producten en diensten hier op kunnen worden afgestemd.

Gegevens die via het contact- en/of bestelformulier op de website worden ingevuld worden bewaard op de website van De Boxx, welke is ondergebracht bij Afosto. Met deze partij heeft De Boxx een verwerkersovereenkomst gesloten.

Koop jij producten in de winkel? Dan verzamelt en verwerkt De Boxx je persoonlijke gegevens voor dezelfde doeleinden en op dezelfde wijze.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Neem je producten en diensten van ons af en ga je in dat kader een overeenkomst met ons aan, dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen bestellingen toesturen.

Toestemming

Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt De Boxx gebruik van MailChimp.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Op de website van De Boxx worden de volgende (tracking) cookies gebruikt:

* Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om De Boxx een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan De Boxx eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers.

Gegevens verstrekken aan landen buiten de EU

Voor zowel MailChimp als Google analytics geldt dat er gegevens worden verstrekt naar de Verenigde Staten. Dit land waarborgt een passend beschermingsniveau, wat wil zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen. Daarnaast zijn beide partijen aangesloten bij de Amerikaanse partij Privacy Shield, een belangrijke voorwaarde vanuit de Europese Commissie om gegevens in dit land te mogen verwerken, en heeft De Boxx met beide partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:

De Boxx (KVK-nummer: 59945052)

Julianastraat 17

7701 GH Dedemsvaart

deboxxwebshop@gmail.com

Wijzigingen Privacy Statement

De Boxx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.